theme

ACOUSTICS

De inrichting van een ruimte vervult de essentiële rol in de beleving van werk, onderling contact en persoonlijk welzijn. Het Anders Werken heeft als kenmerk dat ruimtes meer in verbinding staan met elkaar en openheid binnen de zones zelf. Hierdoor zijn mensen beter in beeld en in contact met elkaar waardoor er makkelijker ontmoet en gecommuniceerd wordt.

Nieuwe vormen van architectuur, open inrichtingsconcepten, minder M2 per gebruiker e.d. zorgen tevens voor geluidshinder ofwel akoestische problemen.

Dit heeft een negatief effect op de productiviteit van de medewerker of welzijn van de gebruiker van de ruimte. Evenzo belangrijk, het veroorzaakt stress, vermoeidheid en een verhoogd ziekteverzuim.

Het is dus van wezenlijk belang om het aspect dan wel probleem akoestiek te erkennen en adequaat op te lossen. Het levert per slot van rekening een belangrijke bijdrage aan het succes van de organisatie.

De akoestische oplossingen en panelen kunnen worden toegepast als wandbekleding, bureauschermen, call center oplossingen, plafondpanelen, kastenwanden, concentratieruimtes,  vrijstaande panelen en zelfs verlichting.

Voor iedere toepassing zijn passende oplossingen mogelijk met een zowel akoestische kwaliteit als communicatiekracht. Oplossingen die daarmee ook sfeerbepalend en sfeerverhogend werken.

CHARLES & MORE levert voor iedere vraag een maatoplossing. De akoestiek wordt per ruimte bekeken in combinatie met het gebruik daarvan. Op basis van die gegevens wordt een voorstel gedaan om middels akoestische panelen de kwaliteit van de ruimte, werkplek of ontmoetingsgebied te verbeteren.

Doelgroep: organisaties die werken conform HNW of Anders Werken, kantoren in het algemeen, hotels, restaurants, contact centers, zorginstellingen, scholen, kinderdagverblijven, sportzalen, etcetera.

pictures

contact

Verrijn Stuartweg 1E
1112 AW Amsterdam - Diemen

info@charlesandmore.nl
+31(0)20 - 214 9919

LET'S MAKE SOME SPARKLING
CHANGES TOGETHER...

Algemene voorwaarden | Privacy Policy | Copyright 2020 - 2022 Charles and More

Loading...